Pagineren van content

Wat vaak gebeurt bij webshops is het pagineren van content, ook wel paginatie genoemd. Pagineren komt voor op pagina’s waar veel producten op staan die verdeelt zijn over meerdere pagina’s, pagina 1, pagina 2, pagina 3 enz. Al deze pagina’s horen bij elkaar, maar als dit niet wordt aangegeven in de html <head> dan zal Google dit niet begrijpen. De problemen die dan ontstaan zijn:

SEO problemen bij paginatie

Dubbele content
Alle gepagineerde pagina’s gaan tegen elkaar concurreren binnen de zoekmachine’s.

Linkwaarde verspilling
De linkwaarde naar pagina 1 wordt verdeeld over alle pagina’s

Crawl budget gaat verloren
Het crawl budget wordt verdeeld over pagina’s die bijna identiek aan elkaar zijn. Doordat het crawl budget onnodig besteed wordt, wordt er minder of geen crawl budget besteed aan relevante pagina’s.

Diepere content niet bereikbaar
De content bij gepagineerde pagina’s wordt niet gecrawld door de zoekmachine’s terwijl hier wel producten op staan die geïndexeerd moeten worden. De producten zijn dus niet vindbaar in de zoekmachine’s.

Oplossingen voor paginatie

Dubbele content kan vermeden worden door een ”no-index, follow” vanaf pagina 2 toe te voegen. Alleen wordt de linkwaarde nog steeds doorgegeven.

Voeg een ”canonical tag” toe. Dit zorgt er voor dat dubbele of identieke pagina’s worden verwijderd uit de index, alle linkwaarde wordt verzameld op de pagina waar de ”canonical tag” naar toe verwijst en de pagina’s met een ”canonical tag” worden niet meer gecrawld. De ”canoncial tag” is alleen meer een oplossing voor dubbele content en niet voor paginatie.

Om het probleem op te lossen van paginatie wordt er een ”rel=prev” en ”rel=next” tag toegevoegd aan alle pagina’s is de reeks. Zo word er voor gezorgd dat Google begrijpt dat deze pagina’s bij elkaar horen. Zo wordt de linkwaarde van alle pagina’s samen gevoegd en wordt meestal alleen de belangrijkste pagina (pagina 1) gecrawld. Een kanttekening voor deze oplossing is dat dit slechts een aanwijzing is voor Google. Het wil niet zeggen dat Google zich aan deze aanwijzing houdt.

Om er voor te zorgen dat Google alle producten crawld is het meest verstandige om een ”toon alles” pagina aan te maken en hier een ”canonical tag” aan toe te voegen. Dit is alleen niet aan te raden als de product pagina dan gigantisch groot wordt, bijvoorbeeld bij een reeks van 20 a 30 pagina’s die 1 pagina gaan vormen.

Conclusie

Er zijn meerdere oplossingen op paginatie te voorkomen, maar het is zeer verstandig om van te voren goed na te gaan wat de beste mogelijkheid is voor een bepaalde webshop of website. Laat een goede marketing partij er dus een blik op werpen om de juiste keuze te maken.